Vjera, vizualizacija i vjerovanje u postizanje želje

Vjera, druga riječ za “apsolutno povjerenje”. Kada osoba vjeruje u svoja uvjerenja onda se može reći da je pola bitke za postizanje uspjeha dobiveno. Dakle, kada se vjera kombinira s vibracijom misli, tada podsvjesni um preuzima vibraciju i prevodi je u duhovni ekvivalent te je prenosi beskonačnoj inteligenciji.

Kako razviti vjeru

Način na koji se razvija vjera tamo gdje ona već ne postoji vrlo je teško opisati. Vjera je stanje uma koje se može razviti po vlastitoj volji nakon što se savlada trinaest načela koja su u ovoj knjizi. Sve misli, koje su dobile osjećaj i pomiješane s vjerom, odmah se počinju prevoditi u svoj fizički dvojnik. Emocije ili osjećaji u mislima čimbenici su koji mislima daju vitalnost, život i djelovanje.

Postoje milijuni ljudi koji nemaju vjere u njih; ti ljudi vjeruju da su osuđeni na siromaštvo i neuspjeh zbog neke čudne sile nad kojom nemaju kontrolu. Ti su ljudi žrtve vlastitih nesreća zbog ovog negativnog uvjerenja, koje je pokupio podsvjesni um, prevodi u svoj fizički ekvivalent.

Svaka naredba dana podsvjesnom umu s vjerom ili vjerom bit će ispunjena uspjehom. Treba vježbati kako podsvijesti dati nalog pomiješan s vjerom.

Savršenstvo će doći kroz praksu. Ne može doći jednostavnim čitanjem uputa. Vrijednosti vjere su beskrajne; vjera je eliksir, koji daje život, snagu i djelovanje impulsu misli.

Bogatstvo počinje u obliku misli! Količina je ograničena samo osobom u čijem se umu misao pokreće. Vjera uklanja ograničenja!

Sjetite se ovoga kada budete spremni cjenkati se sa životom za sve što tražite kao svoju cijenu za to što ste prošli ovuda.

Objavljeno dana